Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 9 / 2017

Datum: 6. 11. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav st., Németh Milan,

Omluven: Stránský Petr, Sviták Miloslav ml,

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.      Oslavy 70 let českolipské atletiky připravuje Miloslav Sviták ml. a Iva Slaměná. Předána část vstupenek, které slouží jako pozvánka. Připravuje se anketa o nejlepšího atleta klubu. Veronika Süssnerová zajistí s J. Süssnerovou vystoupení dětí. Bude objednáno 10 dortů pro vyhodnocené závodníky.

2.       Předseda Karel Trejbal informoval o příznivé bilanci v hospodaření klubu.

3.      Objednány vesty pro rozhodčí, dojednán nákup dresů pro mužské kategorie, oboje u firmy Verbis. Předveden vzorek dresu pro ženské kategorie, na návrh Veroniky Süssnerové se bude jednat o změně materiálu. Zajistí K Trejbal.

4.      Pořídí se omezené množství treter pro mládež, případně další drobný materiál. Proběhla schůzka s Vasilem Dogaru mladším ohledně možnosti spolupráce na atletické kanceláři, OBL atd. Určitá spolupráce je možná, ale účast Vasila na akcích o víkendu vzhledem k zaneprázdnění bude minimální.

5.      Veronika Süssnerová a Karel Trejbal připraví návrh pro odměňování trenérů, který by motivoval k výchově atletů od nemladších po nejvyšší kategorie. Trvá

6.      Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

7.      Vedoucí družstva měli připravit statistiku za vedené družstvo, tj. závěrečné tabulky a bodové zisky jednotlivých závodníků pro ročenku a hodnocení na valné hromadě. Splnila pouze A. Bouchnerová za KP mužů a žen a Milan Nemeth za II. Ligu žen.

8.      Nikola Soukupová zajistila spolupráci s Horolezeckým oddílem na Krosmaratonu. Podle informací, k oboustranné spokojenosti. Oddíl děkuje všem zúčastněným.

9.      K. Trejbal a V. Süssnerová připraví plán rozvoje v kategoriích mládeže pro příští rok.

10.  Pro rok 2018 požádáme kraj o pořádání akcí na dráze:

·         KP mladšího žactva

·         KP Víceboje mladšího žactva

·         KP Víceboje od staršího žactva po dospělé

11.  M. Németh přihlásí družstvo žen do 2. ligy, nejpozději do 20. 11. 2017.

12.  Příští schůze se koná v pondělí 20. listopadu 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

 

 

Zapsal M. Sviták st.               v České Lípě              10. 11. 2017

 

print Formát pro tisk