Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 8 / 2017

Datum: 18. 10. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav st., Németh Milan,

Host: Ivana Slaměná

Omluven: Stránský Petr, Sviták Miloslav ml,

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.      Oslavy 70 let českolipské atletiky a VH Clubu Změna termínu na pátek 15. 12. 2017. Iva Slaměná zajistila hotel Lípa. Iva Slaměná a Karel trejbal budou ve spolupráci s dalšími atlety pracovat na přípravě schůze. Výbor osloví dostupnými prostředky bývalé atlety a pozve je na oslavy 70 výročí klubu. Jaroslav Hochmut připraví anketu o nejlepšího atleta klubu.

2.      Předseda Karel Trejbal informoval o příznivé bilanci v hospodaření klubu. Budou dokoupeny vesty pro rozhodčí, dojednán nákup dresů pro mužské kategorie, oboje u firmy Verbis. Jedná se o vhodné nabídce dresů pro ženské kategorie. Bude osloven Gusta Süssner, který zařizoval objednávky u firmy New Line, osloví se případně i další firmy.

Pořídí se omezené množství treter pro mládež, případně další drobný materiál.

3.      Na 18.10 domluvil M. Sviták schůzku s Vasilem Dogaru mladším ohledně možnosti spolupráce na atletické kanceláři, OBL atd.

4.      Veronika Süssnerová a Karel Trejbal připraví návrh pro odměňování trenérů, který by motivoval k výchově atletů od nemladších po nejvyšší kategorie. Trvá

5.      Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

Nové úkoly

6.      Vedoucí družstva připraví statistiku za vedené družstvo, tj. závěrečné tabulky a bodové zisky jednotlivých závodníků pro ročenku a hodnocení na valné hromadě. Termín do příští schůze výboru

7.      Veronika Süssnerová informovala o semináři vedoucích SPS, kterého se za oddíl zúčastnila.

8.      Nikola Soukupová zajišťuje spolupráci s Horolezeckým oddílem na Krosmaratonu.

9.      Příští schůze se koná v pondělí 6. listopadu 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

 

 

Zapsal M. Sviták st.               v České Lípě              20. 10. 2017

 

print Formát pro tisk