Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 7 / 2017

Datum: 25. 9. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav st., Stránský Petr, Németh Milan,

Host: Ivana Slaměná

Omluven: Sviták Miloslav ml,

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.      Oslavy 70 let českolipské atletiky – proběhnou spolu s valnou hromadou v sobotu 9. 12. 2017. Iva Slaměná zajistí hotel Lípa.

2.      Veronika Süssnerová informovala o výsledcích žactva. Nejmladší žákyně obsadily ve finále nejmladšího žactva 2. místo, nejmladší žáci 4. místo.

3.      Petr Stránský informoval o MČR žactva. Mirka Perutková obsadila 15. místo a Petr Stránský 19. místo.

4.      Veronika Süssnerová informovala o přípravě na finále KP družstev mladšího žactva, které se koná 28. září.

5.      Předseda Karel Trejbal informoval o příznivé bilanci v hospodaření klubu.

6.      Milan Németh informoval o průběhu letošního ročníku I. Ligy žen. V posledních letech se nedařilo vychovávat nové závodnice. Výsledkem je sestup do druhé ligy.

7.      Karel Trejbal projedná s Vasilem Dogaru mladším možnost spolupráce na atletické kanceláři.

8.      Veronika Süssnerová a Karel Trejbal připraví návrh pro odměňování trenérů, který by motivoval k výchově atletů od nemladších po nejvyšší kategorie.

9.      Byly schváleny odměny Milanovi Nemétovi, Petrovi Stránskému a Miloslavu Svitákovi za celoroční činnost pro klub.

10.  Trenéři předají požadavky na zajištění závodníků.

11.  Trenéři podají návrhy na vybavení náčiním.

12.  Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

 

13.  Příští schůze se koná v pondělí 16. října 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

 

 

Zapsal M. Sviták st.               v České Lípě              28. 9. 2017

print Formát pro tisk