Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 5 / 2017

Datum: 3. 5. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav ml, Sviták Miloslav st., Németh Milan, Stránský Petr

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.      Provést změnu výboru a adresy v rejstříku spolků. Odeslána žádost na město, čekáme na vyjádření. Provede Karel Trejbal. Splněno

2.      Dotace na provoz a údržbu pro rok 2017. O spolupráci s městem projednal Karel Trejbal. Zajistit opravu výškařských doskočišť. Úkol trvá.

3.      Reklamace vozíku na bloky Splněno.

4.      Oslavy 70 let českolipské atletiky – spojí se s letní hodinovkou. Sviták Ml. Úkol trvá.

5.      Trenéři zajistí vybírání oddílových příspěvků nejpozději do konce března. Úkol trvá.

6.      M Sviták ml. zajistí funkční atletickou kancelář a zpětné doplnění výsledků tak aby byly v celostátní databázi. Čeká se na upgrade na novou verzi v dubnu 12017. Do konce dubna. Úkol Trvá

7.      Veronika Süssnerová zajistí změnu údajů přípravky na stránkách ČAS a připraví formuláře pro evidenci tréninků. Trvá.

8.      2. dubna jsme uspořádali Jarní kros v Sosnové. Proběhlo úspěšně.

9.      Přestupy a hostování proběhly dle dohod s oddíly a závodníky

10.  Karel Trejbal projednal telefonicky 23. 1. 2017 s bývalým předsedou p. Málkem, že společně s V. Dogaru připraví přiznání k dani z příjmu za rok 2016. Splněno.

11.  Veronika Süssnerová připraví jarní soustředění žactva na velikonoční prázdniny. Poslány informace. Jako trenér na poslední chvíli odřekl. Výbor děkuje V. Süssnerové, že vše proběhlo v pořádku.

12.  V současné době se závodníkům proplácí pouze jízdné a startovné na schválené mistrovské soutěže. Jízdné - buď hromadné prostředky, nebo plné auto, Výjimky musí být projednány předem.

13.  Veronika Süssnerová a Petr Stránský připravili plán kontrolních závodů. Termíny 3. 5., 15. 5., 31. 5., 12. 6., 11. 9., a 27. 9. Vždy od 16.00 hodin. Podrobnosti budou upřesněny. Trvá

14.  Trenérská smlouva pro Jiřího Erbena, připraví M. Sviták st. a A. Bouchnerová. splněno

15.  Ligy škol, Splněno úspěšně.

16.  Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

17.  Bude podán a žádost o Grant na hodinovku, která se koná 30. 6. 2017. Splněno, čeká se na rozhodnutí kraje.

18.  Trenéři navrhnou do 14. května finanční požadavky na přípravu závodníků.

19.  Trenéři podají návrhy na vybavení náčiním. Průběžně.

20.  Objednat autobus na 7. 5. na KP družstev. M.Sviták.

21.  Připravit návrh rozhodčích na sobotu 20. května na KP ve vícebojích. Alena Svitáková

22.  Trenéři prověří, zda byly zaplaceny tělocvičny, ve kterých jsme trénovali.

23.  Závod Mezi mosty v polském družebním městě Boleslaviec se po všech stránkách vydařilo. 

24.  Příští schůze se koná v pondělí 15. května 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice. Pozváni budou všichni trenéři, projednají další možnosti práce s mládeží.

 

Zapsal M. Sviták st.                v České Lípě               10. 5. 2017

print Formát pro tisk