Kategorie: Novinky, Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 4 / 2017

Datum: 27. 3. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav ml, Sviták Miloslav st., Németh Milan, Stránský Petr

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.      Provést změnu výboru a adresy v rejstříku spolků. Odeslána žádost na město, čekáme na vyjádření. Provede Karel Trejbal. úkol trvá, provedeny další kroky. P. Mach se osobně zúčastnil konzultace u soudu.

2.      Dotace na provoz a údržbu pro rok 2017. O spolupráci s městem projednal Karel Trejbal. Zajistit opravu výškařských doskočišť. úkol trvá.

3.      Reklamaci vozíku na bloky pro chybějící součásti zajistí Petr Stránský informoval o několikáté urgenci, firma řeší…úkol trvá.

4.      Oslavy 70 let českolipské atletiky – spojí se s letní hodinovkou. Sviták Ml. úkol trvá.

5.      Trenéři zajistí vybírání oddílových příspěvků nejpozději do konce března. úkol trvá.

6.      M Sviták ml. zajistí funkční atletickou kancelář a zpětné doplnění výsledků tak aby byly v celostátní databázi. Čeká se na upgrade na novou verzi v dubnu 12017. Do konce dubna. Úkol Trvá

7.      Veronika Süssnerová zajistí změnu údajů přípravky na stránkách ČAS a připraví formuláře pro evidenci tréninků. Trvá.

8.      2. dubna uspořádáme Jarní kros v Sosnové. Organizuje Karel Trejbal ve spolupráci s dalšími členy oddílu – rozděleny úkoly:

·         Zajištění zápisových knih. M Sviták st.

·         Vytyčení tratě K.Trejbal, Milan Németh.

·         Zápis na startu a vyhlašování V Süssnerová

·         Diplomy připraví M. Svitáík ml.

·         Beránky zajistí Svták st. Trejbal

·         Sraz organizačního týmu v 8,00 v KD Sosnová.

9.      Schváleny přestupy a hostování za dohodnutých podmínek. Nejedlý hostování do Bíliny, Vrabec přestup Bílina, Chour hostování Bílina, Süssnerová hostování Plzeň. Řeší se podmínky hostování Adámka v Plzni, jedná se o hostování dorostenců našeho AC za Slovan Liberec. Žajišťuje Karel Trejbal.

10.  Karel Trejbal projednal telefonicky 23. 1. 2017 s bývalým předsedou p. Málkem, že společně s V. Dogaru připraví přiznání k dani z příjmu za rok 2016. Průběžně plněno.  Úkol trvá

11.  Veronika Süssnerová připraví jarní soustředění žactva na velikonoční prázdniny. Poslány informace, průběžně plněno.

12.  V současné době se závodníkům proplácí pouze jízdné a startovné na schválené mistrovské soutěže. Jízdné - buď hromadné prostředky, nebo plné auto, Výjimky musí být projednány předem.

13.  Veronika Süssnerová a Petr Stránský připravili plán kontrolních závodů. Termíny 3. 5., 15. 5., 31. 5., 12. 6., 11. 9., a 27. 9. Vždy od 16.00 hodin. Podrobnosti budou upřesněny.

14.  Trenérská smlouva pro Jiřího Erbena, připraví M. Sviták st. a A. Bouchnerová.

15.  Informace o přípravě Ligy škol, Budou připraveny Granty na LŠ. Sviták ml. a Sviták st.

16.  Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

17.  Bude podán a žádost o Grant na hodinovku, která se koná 30. 6. 2017

18.  Karel Trejbal informoval o závodech v Polském Boleslavci 21. – 23. dubna 2017.

19.  Příští schůze se koná v pondělí 10. dubna 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice. Pozváni budou všichni trenéři, projednají další možnosti práce s mládeží.

 

Zapsal M. Sviták st.                v České Lípě               30. 3. 2017

print Formát pro tisk