Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 11 / 2017

Datum: 11. 1. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav st., Németh Milan, Stránský Petr

Omluven:, Sviták Miloslav ml,

Host: Ivana Slaměná

Kontrola úkolů z minulé schůze:

•         Oslavy 70 let českolipské atletiky proběhnou 16.12 2017 v hotelu Lípa. Akce je připravena

•         Předseda Karel Trejbal informoval o příznivé bilanci v hospodaření klubu.

•         Zakoupeny vesty pro rozhodčí, dojednán nákup dresů pro mužské kategorie, oboje u Veroniky Süssnerová doladí velikosti. Zajistí K Trejbal.

•         Průběžně nakupován materiál, dle požadavku trenérů.

•         Veronika Süssnerová a Karel Trejbal připraví návrh pro odměňování trenérů, který by motivoval k výchově atletů od nemladších po nejvyšší kategorie. Trvá

•         Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

•         Vedoucí družstva měli připravit statistiku za vedené družstvo, tj. závěrečné tabulky a bodové zisky jednotlivých závodníků pro ročenku a hodnocení na valné hromadě. Splnila pouze A. Bouchnerová za KP mužů a žen a Milan Nemeth za II. Ligu žen.

•         K. Trejbal a V. Süssnerová připraví plán rozvoje v kategoriích mládeže pro příští rok Trvá.

•         Veronika Süssnerová svolá do konce roku 2017 trenéry a seznámí je s povinnostmi a návrhem k odměňování.

•         Milan Németh byl pozván p starostkou na vyhlášení zasloužilých občanů města.

•         Příští schůze se koná v pondělí 8. ledna 2018 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

Zapsal M. Sviták st.               v České Lípě              3. 1. 2018

print Formát pro tisk