Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 10 / 2017

Datum: 20. 11. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav st., Németh Milan, Stránský Petr

Omluven:, Sviták Miloslav ml,

Host: Ivana Slaměná

Kontrola úkolů z minulé schůze:

•         Oslavy 70 let českolipské atletiky připravuje Miloslav Sviták ml. a Iva Slaměná.

•         Veronika Süssnerová potvrdila, že  J. Süssnerové připraví vystoupení dětí.

•         Předseda Karel Trejbal informoval o příznivé bilanci v hospodaření klubu.

•         Objednány vesty pro rozhodčí, dojednán nákup dresů pro mužské kategorie, oboje u firmy Verbis. Předveden vzorek dresu pro ženské kategorie, na návrh Veroniky Süssnerové se bude jednat o změně materiálu. Zajistí K Trejbal.

•         Průběžně nakupován materiál, dle požadavku trenérů.

•         Veronika Süssnerová a Karel Trejbal připraví návrh pro odměňování trenérů, který by motivoval k výchově atletů od nemladších po nejvyšší kategorie. Trvá

•         Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

•         Vedoucí družstva měli připravit statistiku za vedené družstvo, tj. závěrečné tabulky a bodové zisky jednotlivých závodníků pro ročenku a hodnocení na valné hromadě. Splnila pouze A. Bouchnerová za KP mužů a žen a Milan Nemeth za II. Ligu žen.

•         K. Trejbal a V. Süssnerová připraví plán rozvoje v kategoriích mládeže pro příští rok.

•         Schůze STK a komise rozhodčích v Turnově se zúčastnili K. Trejbal a M. Sviták. Z jednání komise mládeže se z osobních důvodů omluvila V. Süssnerová.

•         Pro rok 2018 STK navrhuje, aby AC Česká Lípa uspořádalo

•         KP Víceboje mladšího žactva

•         KP Víceboje od staršího žactva po dospělé

•         Příští schůze se koná v pondělí 11. prosince 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

Zapsal M. Sviták st.                v České Lípě               28. 11. 2017

 

print Formát pro tisk