Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze konané dne 4.3. 2019

- zápis z VH dostala  za úkol Veronika - úkol splněn

- objednávku oštěp typ Nordic-master flex 7,5 přes firmu Getra zajistí Trejbal. Úkol splněn oštěp objednán u firmy Getra přes sport Plzeň. Dodací lhůta konec měsíce březen.

- vyúčtování sportovních nákladů např. cestovních výkazů, ubytování, startovného atd. bude do 90 dnů od ukončení akce.

- VH KAS je 22.3.2019 v Jablonci v 16.30 hod. Za oddíl pojede Petr Stránský.

- za přestup Jakuba Jandy je finanční požadavek. Výbor jej odsouhlasil. Ondra Choura, předběžně dohodnuto 

  hostování v AC Ústí nad Labem, odkud přestupuje Jakub. I zde byla dohodnuta  finanční kompenzace, která se bude odečítat od požadované částky za Jakuba. Výbor s tímto postupem souhlasil. 

- do 20.3.2019 předat žádost na dotaci pro rok 2019  na Krajský úřad Liberec. Jedná se o dvě dotace. Hlavní na činnost 

  oddílu a na akci přespolní běh Sosnová - zajistí Trejbal. Žádost předaná na KAú Liberec dne 6.3.2019, úkol splněn.

- oddíl bude okresní kolo štafetového poháru Termín dohodnut s paní Purmanovou z ČASu na 10.4.2019 v 10 hod. - 

  zajišťuje Trejbal. 

- zjistit ceny u Kantor sportu  na tahač a urychlovač  - zajistí Trejbal do příští výborové schůze.

- v úterý 6.3.2019 je dohodnuto, že dojde k podpisu hostovacích lístků v Jablonci n.N. Zajistí Trejbal úkol splněn.

- Veronika zajistí dopravu na krajský přespolní běh v Mladé Boleslavi auty. Předpoklad jsou 2 až 3 auta.

- Trejbal zajistí ceny na přespolní běh v Sosnové. Beránky, medaile diplomy. Termín do konání závodů. 

 

   zápis provedl Trejbal Karel

 

  předpokládaná další výborová schůze se bude konat  1.4.2019

print Formát pro tisk