Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze konané 1.4.2019

- školení rozhodčích 2. třídy se zúčastní Petr Stránský a Milan Neméth

- pohár štafet proběhne 10. dubna v 10 hodin. Organizačně zajistí Trejbal a V. Süssnerová

- 13.4.19 proběhnou závody v Sosnové. Povolení na uspořádání závodů jsou vyřízená. Organizačně zajistí Trejbal a Süssne

   rová.

- Michaele Trčové byl odsouhlasen nákup 4 kg koule podle požadavku jejího trenéra p. Mašky.

- v úterý 2.4.19 bude uhrazena fa. na soustředění do Itálie v celkové výši 102.500,- KČ. , která byla již dříve výborem oddílu

  odsouhlasena.

- odměna závodníkům v soutěži družstev na rok 2019, bude ještě projednána na příští výborové schůzi. Zatím byl výbor 

  seznámen jen s rámcovým návrhem.

- Kateřina Hadravová se stala Mistryní české republiky v přespolním běhu v Mladé Boleslavi. 

- seznamy pro hlavní dotaci dodá Veronika Süssnerová do 9.4.19, které jsou nezbytné pro uplatnění v hlavní dotaci

- přihlášky na závody do Žitavy nutné předat do 10.4.19 zajistí V. Süssnerová a Petr Stránský

-  Honzovi Karkovi budou proplaceny běžecké tretry

-  hostování Petra Cmunta zajistí Trejbal

-  hostování Jakuba Pitoňáka a Michala Votýpku zajistí Míla Sviták

- probíhá reklamace poškozeného oštěpu od fy. LA Plzeň, kterou způsobil přepravce. Nový oštěp byl znovu následně u 

  objednán. Předpokládaný termín dodání je mezi 10 až 15 dubnem.

- Petr Stránský předal 100,- KČ na registraci Ondřeje Stehlíka

 

 schůze zúčastnili M. Sviták, M. Neméth, I. Slaměná, P. Stránský V Süssnerová K. Trejbal - omluvila A.Bouchnerová

 pracovní zaneprázdnění  

print Formát pro tisk