Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze 29.4.

Přítomní : K. Trejbal,  V. Süssnerová, M. Neméth, I. Slaměná, M. Sviták, P. Stránský

Nepřítomná  A. Bouchnerová

1.Přihláška do výběrového řízení – trenér SCM :

       Schválen J. Hochmut – hlasování : PRO  6

       Neschválen M. Sviták – hlasování : PROTI  3, ZDR.HL.  2 (Slaměná, Süssnerová)

2. Ukončení  spolupráce na web stránce klubu s M. Svitákem ml. do 30.6.2019,

    K. Trejbal zkontaktuje M. Svitáka ml. pro převod na nového správce stránek.

3. Mítink v Žitavě: účast 40 atletů, zisk 16 medailí.

4. M. Sviták předloží požadavek na dresy pro družstvo mužů do 6.5.2019. Počet a velikosti.

5. Kolaudace ,,Nářaďovny“ na konci května.

6. Inventura závodního náčiní do 15.5.2019   zařídí V. Süssnerová, M. Sviták.

7. p. Mach předloží čtvrtletně výpis z účetnictví klubu.

8. Hostování z N. Boru Pitoňák, Votýpka se nepodařilo domluvit.

9. Bodné pro družstva mužů a žen stanoveno na 30,-Kč za bod. Hlasování : Pro   6.

10. M. Sviták dodá 200,-Kč za registraci Mitáčové a Goda do 27.5.2019

11. Termín příští schůze předběžně stanoven na 27.5.2019.

 

Zapisovatel : P. Stránský

print Formát pro tisk