Kategorie: Zprávy výboru

Zápis ze schůze 12.11.2018

Datum: 18. 11. 2018 22:35:54
Předmět: zápis ze schůze 12.11.2018
 

Zúčastnili se Trejbal Karel, Süssnerová Veronika, Stránský Petr, Sviták Milan, Neméth Milan, Bouchnerová Alena a Slaměná Iva

 

- provede se předělání překážek na dlouhé tratě, nastavitelnost dle jednotlivých kategorii. Projedná s panem Císařem - 

   Trejbal

-inf. od Romana Málka, krajský přespolní běh bude v příštím roce přidělen opět Mladé Boleslavi, protože následně tam 

  proběhne MČR v přespolním běhu.

- předseda oddílu seznámil s hospodařením. Do konce roku se proinvestuje ještě cca 200 000,- Kč

- vstupy do bazénu vybrat do konce letošního roku. Jednotliví trenéři.

- oddíl zažádá o příspěvek ČUS na akci hodinovka konanou 28.6.2019. Rozsah závodů bude rozšířen o tři technické 

  disciplíny a štafety. Žádost vypracuje Trejbal s panem Machem

- byl odsouhlaseny odměny pro pět nejlepších závodníků v soutěži družstev mužů a žen. 1000,-Kč, 800 Kč, 600 Kč, 

  400 Kč a 200 Kč.

 - na schůzku oddílů konanou ve dnech 23.11.-24.11.18 přislíbili zatím svojí TJ Rumburk a AC Jablonec n.N

- od vedoucích družstev mužů a žen bylo předáno vyúčtování bodného za rok 2018. Vyúčtování bude předáno k další-

  mu zpracování panu Machovi.

- termín výroční členské schůze bude 18.1.2019 v hospůdce na Slovance, kde se konala v roce 2016.

  Zajistí Trejbal

- oštěpy značky Neméth, které měly být zajištěny přes p. Špotáka dosud nejsou. V této záležitosti bude nadále jednáno.

- 1.-2. 12.2018 proběhne Pomerančový mítink. Autobusy zajišťuje Veronika. V sobotu jede Veronika a v neděli Karel 

   Trejbal, jako jeden z trenérů.

-  dne 19.12.2018 proběhne oddílový bouling od 18 - 21 hod. Zajišťuje Veronika Süssnerová. Výbor se dohodl, že uvolní 

   finanční částku na uspořádání.

-  výbor se dohodl, že jedna z priorit příštího roku bude postup družstev mužů a žen z krajského přeborů do kvalifikace

   o II. ligu.

-  trenéři do příští výborové schůze předloží seznamy závodníků na sportovní oblečení

-  trenéři mládeže navrhnou do San Benedeta možné adepty na soustředění.  Na příští výborové schůzi se s tím bude 

   zabývat výbor.

   .

   zapsal Trejbal Karel

print Formát pro tisk