Kategorie: Zprávy výboru

Zápis z výborové schůze ze dne 10.12.2018

Výborové schůze se zúčastnili  Süssnerová V., Sviták M., Stránský P., Trejbal K., Neméth M., Bouchnerová A., Slaměná I.,

 

 - byly předány PF 2019  trenérům

 - soutěž Kvakoš se bude konat 6.1.2019 v tělocvičně gymnázia ČL

 - ceny na závody zajistí Trejbal v českolipských pekárnách 30 ks buchet

 - jednotliví trenéři dodají seznamy  pro objednání legin a mikin

 - přihlášku do soutěže družstev zajistí Trejbal

 - roční příspěvek na přípravku byl odsouhlasen 2500,- kč ,za včasné zaplacení může být sleva 2300,- Kč a to po zaplacení 

   do konce února 2019.  Tuto změnu musí projednat VH, která se bude konat 18.1.2018

 - Veronika zašle Trejbalovi seznam obnovených členů, aby se mohl ČASU uhradit finanční poplatek.

 - Veronika objedná autobusy na halovou sezonu.

 - Veronika s Dominikou Širlovou dodají technické podklady na nákup počítače pro závodní kancelář termín 19.12.2018

 - byl projednán návrh příspěvku na zahraniční soustředění a to ve výši 50 % z ceny soustředění. Na další výborové schůzi

   trenéři předloží seznamy atletů, kterých se to bude týkat.

 - padl návrh jet na soustředění do Itálie s AC Ústí nad Labem, podklady od Vachuty zajistí Trejbal

   

    zápis ze schůze provedl Trejbal Karel

print Formát pro tisk