< návrat zpět

Oddílové příspěvky 2018

Dospělí, juniorstvo, dorost – 1000 kč do 28. 2. 2018 ( úhrada za celý kalendářní rok)

Žactvo a přípravka – 2000 kč do 28.2. 2018  (úhrada za celý kalendářní rok)

             sourozenci – 1500 kč /1 dítě

Příspěvky hradit výhradně přes účet  č.u.: 0900205319/0800

                                                            v.s.: 2018

                                                 poznámka: jméno a příjmení člena oddílu