Zdroj: http://accli.cz/novinky/pravidla-a-zasady-hodnoceni-okresni-bezecke-ligy-2014  •  Vydáno: 21.1.2013 8:28  •  Autor: Admin

Pravidla a zásady hodnocení Okresní běžecké ligy 2014

Pravidla a zásady hodnocení Okresní běžecké ligy 2014

1. Pro rok 2014 jsou vypsány tyto kategorie:

            mladší žáci                  mladší žákyně                        rok nar.: 2001 - 2002

            starší žáci                    starší žákyně                           rok nar.: 1999 - 2000

            dorostenci, junioři      dorostenky, juniorky              rok nar.: 1997 – 1998, 1995 - 1996

            muži                                                                           rok nar.: 1994 až 1974

                                               ženy                                        rok nar.: 1994 a starší

            veteráni                                                                      rok nar.: 1974 a starší,

tedy celkem 9 kategorií (mládežnické kategorie dorostu a juniorů vzhledem k tradičně menšímu počtu startujících jsou spojeny).

 

2. Hodnotí se:                        

a)      jednotlivé kategorie

b)      celkové pořadí po přenesení a porovnání bodů z jednotlivých kategorií

 

3. Do seriálu bodují:

Do bodování budou automaticky zařazeni běžci, kteří ve výsledkové listině mají jednoznačně uvedenou příslušnost k obci, oddílu, klubu, škole atd. náležející k okresu Česká Lípa, běžci z Jablonného v Podj. a obcí, které byly správně převedeny z okresu Česká Lípa do okresu Liberec.

 

4. Závody:

Do 18. ročníku OBL je zařazeno 16. závodů dle termínové listiny. Do konečného bodování bude započítáván pouze nejvyšší bodový zisk z max. 14ti závodů.

 

5. Systém bodování:

Dle výsledkové listiny prvních deset závodníků s okresní příslušností v každé kategorii získá body systémem 11-9-8-7-…..1 bodů. Pět závodů a to 11.4. - Hodinovka Jablonné, 14.9. Běh Cvikovem, 18.10. Běh okolo Lemberka, 1.11. Krosmaraton v Sosnové a 9.11. Žandovská desítka budou bodově navýšeny o 50%  tj. bodování: 16,5-13,5-12-10,5…..1,5 bodu.  

 

6. Účastnické body:

Za každý absolvovaný závod obdrží závodník 1 účastnický bod. Účastnické body získá i závodník, který se neumístí do první desítky, případně vzdá nebo bude diskvalifikován, ale bude jmenovitě uveden ve výsledkové listině pořadatele. Do konečného pořadí se budou započítávat účastnické body ze všech 16-ti závodů.

 

7. Max. bodový zisk:

Do konečného hodnocení se započítá 14 nejlepších bodových zisků ze všech závodů, účastnické body se započítávají všechny. Např.: max. bodový zisk může být tedy:

9 x 11 bodů + 5 x 16,5 bodů + 16 účastnických bodů tj. max.: 197,5 bodu. 

 

8. Určení pořadí:

            O pořadí rozhoduje:   1. Vyšší bodový zisk.

2. Při rovnosti bodů rozhodují nezapočítávané body z 15-tého  příp. 16-tého závodu. Ti co mají absolvováno max. 14 startů a nastala rovnost bodů, rozhoduje o pořadí vyšší počet zapsaných běžců v kategorii. Ve stejné kategorii rozhodne počet lepších umístění.

 

9. Závodník:

            Závodník může startovat ve věkově méně výhodné kategorii, body mu

budou započteny z této kategorie, ve které startuje a přeneseny do kategorie kam věkové přísluší. Na závodech, kde pořadatel vypisuje kategorie věkově jinak, než je uvedeno v bodě 1 např. spojené kategorie dorostu a juniorů, ml. a st. žáků a mají společný start a stejnou trať (např. Červený okruh), bodují se tyto kategorie jako jedna. Rozhodující je pořadí a časy v cíli. 

 

10. Účast na více tratích:

Pokud na některých závodech pro jednu věkovou kategorii pořadatel vypisuje více tratí, může závodník absolvovat tyto tratě. Pokud mu případně časový program závodu umožní absolvovat další starty ve věkově méně výhodných kategoriích, může je absolvovat. Do bodování se mu bude započítávat pouze jeden a to nejvyšší bodový zisk. O nezapočítané body z dalších startů pouze „ochudí“ své starší soupeře.

 

11. Průběžné pořadí:

Po každém závodě bude propočítáno průběžné pořadí a bude zveřejněno na stránkách AC Česká Lípa (www.acli.cz\obl) a první desítka v denním tisku Českolipský deník.  Pokud se podaří zajistit sponzora a vyrobit včas specielní „zlaté“ startovní číslo „OBL 2014“, má vedoucí závodník průběžného pořadí právo startovat na následujícím závodě s tímto číslem jako symbolem pro vedoucího závodníka průběžného pořadí.

 

           V Žandově dne 7.2.2014                                          Za organizační výbor OBL                                                                

                                                                                         Oldřich Slaměný

                                                                                          Vasil Dogaru ml.