Kategorie: Novinky, Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 3 / 2017

Datum: 6. 3. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast:, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav ml, Sviták Miloslav st., Süssnerová Veronika, Németh Milan, Trejbal Karel

Omluven: Stránský Petr

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.      Provést změnu výboru a adresy v rejstříku spolků. Odeslána žádost na město, čekáme na vyjádření. Provede Karel Trejbal. úkol trvá, žádost odeslána ke krajskému soudu.

2.      Dotace na provoz a údržbu pro rok 2017. O spolupráci s městem projednal Karel Trejbal. úkol trvá.

3.      Reklamaci vozíku na bloky pro chybějící součásti zajistí Petr Stránský informoval o několikáté urgenci, firma řeší…úkol trvá.

4.      Údržba náčiní zapůjčeného městem (překážky, stojany), projdnal u vedení stadionu Karel Trejbal, úkol trvá.

5.      Oslavy 70 let českolipské atletiky – spojí se s letní hodinovkou. Sviták Ml. úkol trvá.

6.      Trenéři zajistí vybírání oddílových příspěvků nejpozději do konce března. Zhodnoceno dosavadní vybírání.

7.      M Sviták ml. zajistí funkční atletickou kancelář a zpětné doplnění výsledků tak aby byly v celostátní databázi. Čeká se na upgrade na novou verzi v dubnu 12017. Do konce dubna. Úkol Trvá

8.      Veronika Süssnerová zajistí start mladšího žactva na KP Mladšího žactva v Jablonci. 18. 2. 2017 – Akce proběhla úspěšně, Získali jsme 3 medaile, Titul vybojovak Štěpán Pícha. M. Sviták st. Požádá pořadatele o diplom za štafetu.

9.      Miloslav Sviták st. zajistí účast na MČR dorostu a juniorů. Zúčastnili se tři atleti, dvě finálová umístění, A. Veselá 8. v běhu na 3000 m aj. Effler 8. v kouli.

10.  Připravíme návrh vedoucích družstev na nadcházející sezonu. Vedoucí družstev jmenováni.

11.  Veronika Süssnerová zajistí změnu údajů přípravky na stránkách ČAS a připraví formuláře pro evidenci tréninků. Trvá.

12.  2. dubna uspořádáme Jarní kros v Sosnové. Organizuje Karel Trejbal ve spolupráci s dalšími členy oddílu – rozděleny úkoly, upraveny propozice, projednáno rozšíření o okresní přebor v přespolním běhu.

13.  Schváleny přestupy a hostování za dohodnutých podmínek. Nejedlý hostování do Bíliny a Čechlovská půlroční přestup do Brna.

14.  Karel Trejbal projednal telefonicky 23. 1. 2017 s bývalým předsedou p. Málkem, že společně s V. Dogaru připraví přiznání k dani z příjmu za rok 2016. Průběžně plněno.  Úkol trvá

15.  Alena Bouchnerová vyřídí potvrzení o zdanitelných příjmech těm členům clubu, kteří o ně požádají. Splněno.

16.  Veronika Süssnerová připraví jarní soustředění žactva na velikonoční prázdniny. Poslány informace, průběžně plněno.

17.  V současné době se závodníkům proplácí pouze jízdné a startovné na schválené mistrovské soutěže. Jízdné - buď hromadné prostředky, nebo plné auto, Výjimky musí být projednány předem.

18.  Schváleno hostování závodníků Ondřeje Choura a přestup Lukáše Vrabce do AC ústí za nabídnutých podmínek. Průběžně zajišťuje Karel Trejbal.

19.  Veronika Süssnerová a Petr Stránský připravili plán kontrolních závodů. Termíny 3. 5., 15. 5., 31. 5., 12. 6., 11. 9., a 27. 9. Vždy od 16 hodin. Podrobnosti budou upřesněny.

20.  Oddíl podpoří kandidaturu Romana Málka do krajského výboru svazu a do orgánů ČAS.

21.  Milan Nemeth informoval o situaci v prvoligovém družstvu žen. Rozhodnuto, že i přes slabý kádr v první lize startovat budeme.

22.  Karel Trejbal se zúčastní VH LKAS, která se koná ve čtvrtek 23.3 2017 v Jablonci nad Nisou. Účast nahlásí M. Sviták st.

23.  Zúčastníme se hlasování o Nejlepšího atleta Kraje. O upřesnění pravidel požádá M. Sviták st.

24.  Trenérská smlouva pro Jiřího Erbena, připraví M. Sviták st. a A. Bouchnerová.

25.  Informace o přípravě Ligy škol, M Sviták ml.

26.  Do 20. 3. nahlásí trenéři širší nominaci na KP v Přespolním běhu, který se koná 1. 4. v Mladé Boleslavi.

27.  Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá.

28.  Příští schůze se koná v pondělí 27. března 2017 v 17,45 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice. Pozváni budou všichni trenéři, projednají další možnosti práce s mládeží.

 

Zapsal M. Sviták st.               v České Lípě              10. 3. 2017

print Formát pro tisk