Kategorie: Novinky, Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 2 / 2017

Datum: 13.2. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast: Stránský Petr, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav ml, Sviták Miloslav st., Süssnerová Veronika, Németh Milan, Trejbal Karel

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1. Provést změnu výboru a adresy v rejstříku spolků. Odeslána žádost na město, čekáme na vyjádření. Provede Karel Trejbal. úkol trvá.

2. Dotace na provoz a údržbu pro rok 2017. O spolupráci s městem projedná Karel Trejbal. úkol trvá.

3. Reklamaci vozíku na bloky pro chybějící součásti zajistí Vasil Dogaru. P. Dogaru informoval o několikáté urgenci, firma řeší…úkol trvá.

4. Údržba náčiní zapůjčeného městem (překážky, stojany), zajistí u vedení stadionu Karel Trejbal, úkol trvá.

5. Oslavy 70 let českolipské atletiky – uvažuje se o spojení s letní hodinovkou. Třeba dořešit vyhodnocení loňského roku.

6. Trenéři zajistí vybírání oddílových příspěvků nejpozději do konce března. Zhodnoceno dosavadní vybírání.

7. M Sviták ml. zajistí funkční atletickou kancelář a zpětné doplnění výsledků tak aby byly v celostátní databázi. Úkol Trvá

8. Veronika Süssnerová zajistí start mladšího žactva na KP Mladšího žactva v Jablonci. 18. 2. 2017, objedná autobus.

9. Miloslav Sviták st. zajistí účast na MČR dorostu a juniorů

10. Připravíme návrh vedoucích družstev na nadcházející sezonu.

11. Veronika Süssnerová zajistí změnu údajů přípravky na stránkách ČAS a připraví formuláře pro evidenci tréninků. Trvá.

12. 2. dubna uspořádáme Jarní kros v Sosnové. Organizuje Karel Trejbal ve spolupráci s dalšími členy oddílu – rozděleny úkoly.

13. Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s M. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá

14. Karel Trejbal projednal telefonicky 23. 1. 2017 s bývalým předsedou p. Málkem, že společně s V. Dogaru připraví přiznání k dani z příjmu za rok 2016. Úkol trvá

15. Alena Bouchnerová vyřídí potvrzení o zdanitelných příjmech těm členům clubu, kteří o ně požádají.

16. Veronika Süssnerová připraví jarní soustředění žactva na velikonoční prázdniny.

17. V současné době se závodníkům proplácí pouze jízdné a startovné na schválené mistrovské soutěže. Jízdné - buď hromadné prostředky, nebo plné auto, Výjimky musí být projednány předem.

18. Upozorněno na nutnost hledat nové metody práce tak, aby více žáků došlo do vyšších kategorií.

19. Projednány podmínky pro povolení hostování závodníků Ondřeje Choura a Lukáše Vrabce do AC ústí a Petra Nejedlého do Bíliny. S oddíly bude jednat Karel Trejbal.

20. Veronika Süssnerová a Petr Stránský připravili plán kontrolních závodů. Termíny 3. 5., 15. 5., 31. 5., 12. 6., 11. 9., a 27. 9. Vždy od 16 hodin. Podrobnosti budou upřesněny.

21. Oddíl podpoří kandidaturu Romana Málka do krajského výboru svazu a do orgánů ČAS.

22. Příští schůze se koná v pondělí 6. března 2017 v 17,30 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

 

Zapsal M. Sviták st. v České Lípě 13. 2. 2017

print Formát pro tisk