Kategorie: Novinky, Zprávy výboru

Zápis ze schůze výboru AC Česká Lípa č. 1 / 2017

Datum: 23.1. 2017

Místo: Stadion AC Česká Lípa

Účast:, Stránský Petr, Bouchnerová Alena, Sviták Miloslav ml, Sviták Miloslav st., Süssnerová Veronika, Németh Milan, Trejbal Karel

Kontrola úkolů z minulé schůze:

1.     Provést změnu výboru a adresy v rejstříku spolků. Provede Karel Trejbal. úkol trvá.

2.     Dotace na provoz a údržbu pro rok 2017. Spolupráci s městem projedná Karel Trejbal. úkol trvá.

3.     Reklamaci vozíku na bloky pro chybějící součásti zajistí Vasil Dogaru. P. Dogaru omluven, úkol trvá.

4.     Údržba a výměna zámků - Petr Stránský vyměnil zámek na překážkách a provedl potřebnou údržbu. Údržba náčiní zapůjčeného městem (překážky, stojany), zajistí u vedení stadionu Karel Trejbal, úkol trvá.

5.     Oslavy 70 let českolipské atletiky – uvažuje se o spojení s letní hodinovkou. Třeba dořešit vyhodnocení loňského roku.

6.     Trenéři zajistí vybírání oddílových příspěvků nejpozději do konce března.

7.     M Sviták ml. zajistí funkční atletickou kancelář a zpětné doplnění výsledků tak aby byly v celostátní databázi. Úkol Trvá

8.     V Neděli 8. ledna jsme uspořádali závod ve skoku vysokém českolipský kvakoš. Potěšilo několik pěkných výkonů v kategorii žactva.

9.     Naši členové se zúčastnili na začátku roku několika závodů

27. 12. 2016 Silvestrovská hala v Jablonci nad Nisou

1. 1. 2017     Běh okolo Máchova v Doksech

14 -15. 1. 17  Víceboje KP v hale

21. 1. 17       KP mužů a žen

Byla dosažena řad kvalitních výkonů. Získali jsme v obou přeborech šest medailí.

10.  Veronika Süssnerová zajistí start žactva na závodech 29. 1 a 3. 2. 2016, objedná autobus.

11.  Připravíme návrh vedoucích družstev na nadcházející sezonu.

12.  Změna podpisového vzoru K. Trejbal, M. Sviták st. a Veronika Süssnerová Splněno

13.  Objednat program Účto pro vedení účetnictví clubu. Splněno. Účetnictví v programu vede p. Mach

14.  Veronika Süssnerová zajistí změnu údajů přípravky na stránkách ČAS a připraví formuláře pro evidenci tréninků. Trvá.

15.  2. dubna uspořádáme Jarní kros v Sosnové. M. Sviták st. zajistí spolupráci s V. Dogaru st. a V. Dogaru ml.

16.  Petr Stránský byl pozván na valnou hromadu TJ Dynamo Doksy a projednal možnost spolupráce.

17.  Karel Trejbal se spojí s panem Hoffmannem z horolezeckého oddílu a dojedná společný postup při přípravě Krosmaratonu.

18.  Vedoucí jednotlivých akcí připraví vždy obratem článek s fotkami a ve spolupráci s m. Svitákem st. nebo ml. zajistí uveřejnění na internetu a v tisku, úkol trvá

19.  Karel Trejbal projednal telefonicky 23. 1. 2017 s bývalým předsedou p. Málkem, že společně s V. Dogaru připraví přiznání k dani z příjmu za rok 2016.

20.  Alena Bouchnerová vyřídí potvrzení o zdanitelných příjmech těm členům clubu, kteří o ně požádají.

21.  Veronika Süssnerová připraví jarní soustředění žactva na velikonoční prázdniny.

22.  V současné době se závodníkům proplácí pouze jízdné a startovné na schválené mistrovské soutěže. Jízdné - buď hromadné prostředky, nebo plné auto, Výjimky musí být projednány předem.

23.  Příští schůze se koná v pondělí 13. ledna 2017 v 17,30 v klubovně tenisového klubu na stadionu u Ploučnice.

 

Zapsal m. Sviták st.               v České Lípě              25. 1. 2017

print Formát pro tisk