Kategorie: Novinky

70 let výročí Českolipské atletiky z pohledu veterána.

70 let výročí AC Česká Lípa by nebylo bez našich stále sportující atletů veteránů. V našich řadách jich najdeme celou řadu, a mnozí z nich přispívají významnou měrou k činnosti oddílu.

Do veteránské kategorie patří většina trenérů. Někteří ještě při trénování svěřenců sami sportují, a další se věnují naplno trenérské činnosti. Vyrůstají u nich velmi šikovní svěřenci, kteří získávají jak republiková umístění, tak se i dokáží poprat o přední místa na mezistátních utkáních.

Zde bych jmenovala dříve velmi dobrého sportovce, a nyní úspěšného trenéra mládých běžců Milana Nemetha. Další trenér mládeže Milan Sviták, zároveň i sportuje a účastní se veteránských závodů.

Nesmíme zapomenout na další výborné trenéry, kteří využívali, či stále ještě využívají bohatých sportovních zkušeností. Jedná se o Gustava Sussnera, Vasila Dogaru st, Romana Málka, Jaroslava Hochmuta, Petra Stránského a další.

Další aktivní veteránskou skupinou jsou českolipští běžci, kteří trénují a stále jsou aktivními sportovci. Sport je baví a soutěží nejen v Okresní českolipské běžecké lize, ale závodí, pomáhají i na Krajských přeborech a dalších závodech. Zmínila bych v mužích nestárnoucího Oldu Slaměného, Petra Loudu, Zdeňka Bufku, Jaroslava Jíru, Romana Málka, Milana Nemetha ml. a mnoho dalších výborných atletů. Tito veteráni, a také ti, kteří již nezávodí, často přiloží ruku k dílu například při pořádání závodů a jsou tak důležitou oporou oddílu. Zvláštní poděkování potom patří Oldovi Slaměnému, který se spolu se Svahilem Dogaru angažuje při pořádání Okresní běžecké ligy.

Podobná situace je i mezi ženami. Zde bych zmínila velmi výborné běžkyně Ivanu Slaměnou, Kláru Ponikelskou, Alenu Bouchnerovou další výborné běžkyně.

Další veteráni startují v různých atletických disciplínách v hale a na dráze. Tito veteráni, se účastní nejen republikových, ale mezistátních utkání a evropských, světových šampionátů. Jedná se o nestárnoucí Alenu Svitákovou, Alenu Bouchnerovou, Milana Svitáka st., Romana Málka, Karla Choura, Františka Mockera, Petra Chlumského, Kláru Ponikelskou a další.

Tito atleti přivezli v letech 2016/2017 ve svých kategoriích řadu prvenstvích a dalších medailových umístění ze soutěží různých stupňů, včetně závodů republikového či mezinárodního významu.

Patří sem například Mistr severních Čech a Saska Miloslav Sviták v chůzi, V roce 2016 si přivezla Alena Bouchnerová 2. místo z MČR veteránu na dráze v běhu na 5000m, letos 3. místo na MČR veteránů v hodu břemenem. Dvě 2. místa na Mistroství Severních Čech a Saska v hodu kladivem a břemenem, a další. Další úspěšnou medailistkou je Alena Svitáková.

2016 MČR veteránu na dráze 3. místo ve skoku o tyči, a v témže roce reprezentovala v této disciplíně na mezistátním veteránském utkání.

Ve výčtu úspěchů by se dalo pokračovat, Ale asi důležitější, než výsledky je příkladný postoj ke sportu a životu vůbec, což může inspirovat nejen vrstevníky, ale i nastupující mladou generaci.

 

 

 

 

 

 

print Formát pro tisk